Prosjektgalleri

KANtech har utført mange ulike oppdrag og innleieoppgaver innen våre fagfelt
i variert omfang siden oppstarten i 2005. Under er et lite utvalg av disse.