Jernbaneteknikk

Jernbaneteknikk er ett av KANtechs spesialområder. Tverrfaglig jernbaneteknikk er et satsningsområde og innbefatter fagfeltene lavspenning-, kontaktledning-, signal- og teleanlegg. Kjerneområdet er elkraft.

Vi har gjennomført flere prosjekter innenfor jernbaneteknikk, se prosjektgalleriet.