Alnabru godsterminal

2007-2010
  • Prosjekteringsleder tverrfaglig jernbaneteknikk for utredning og hovedplan for ny godsterminal på Alnabru, samt kortsiktige tiltak med utvidelse av eksisterende terminal. Alnabru Containerterminal
  • Prosjekterinsingeniør elkraft