Skotterud stasjon

2018

Gjenoppbygging med midlertidig veisikringsanlegg og reetablering av tekniske barrierer i sikringsanlegget etter brann på Skotterud stasjon.

  • Prosjektledelse
  • RAMS-prosess
  • Søknad og melding til SJT