Uavhengig rådgivning innen
elektroteknikk, prosjekt- og byggeledelse,
måleteknikk og feilsøking
KANtech
Image is not available
Slider

TVERRFAGLIG KOMPETANSE

Vi tilbyr solid kompetanse innen jernbaneteknikk og vil spesielt fremheve vår tverrfaglige kompetanse innen fagområdet. Vil tilbyr også tjenester innen målekteknikk og feilsøking, både innenfor jernebanetekniske elektrofag og elektroanlegg forøvrig.

FAGOMRÅDER

Image is not available
Prosjekt-
og byggeledelse

KANtech AS tilbyr prosjekt- og byggeledelse som en del av tjenestespekteret. Prosjekt- og byggeledelsen er primært rettet mot jernbanetekniske fag som elkraft, signalanlegg og kontaktledning, men vi besitter også kompetanse innen over- og underbygning spor, samt erfaring fra bygg.

Image is not available
Jernbaneteknikk

Jernbaneteknikk er ett av KANtech AS' spesialområder. Tverrfaglig jernbaneteknikk er et satsningsområde og innbefatter fagfeltene lavspenning-, kontaktledning-, signal- og teleanlegg.

Image is not available
Måleteknikk
og feilsøking

KANtech AS utfører måletekniske oppdrag og feilsøking i ulike typer anlegg. Kjerneområdet ligger innenfor:
Verifisering av lav- og høyspenningsanlegg i forhold til offentlige lover og forskrifter, samt relevante normer i tillegg til feilsøking i komplekse tekniske anlegg og anlegg sammensatt av ulike fagfelter.

Slider

OM KANTECH

KANtech AS tilbyr kompetanse og bistand som en uavhengig tredjepart uten bindinger verken til prosjekterende eller utførende enheter. Vårt fokus er høy kompetanse på våre spesialområder: Prosjekt- og byggeledelse, jernbaneteknikk og måleteknikk og feilsøking. KANtech AS leverer riktige tjenester til rett tid som tilfredsstiller kundens krav, behov og forventninger.

VÅRE FOKUSOMRÅDER ER:

Kundetilfredshet • Tilgjengelighet, alltid • Riktig kompetanse • Fleksibilitet • Kreativitet og nytenkning

LES MER

NYTT & AKTUELT

Se alle

Image is not available
Fornyelse Oslo – Ski

Detaljplan for fornyelse av strekningen Oslo – Ski på Østfoldbanen og byggeleder for sporombygging i sommerbrudd.

Les mer

Image is not available
Referanse-prosjekter

KANtech har utført mange ulike oppdrag og innleieoppgaver innen våre fagfelt i variert omfang siden oppstarten i 2005. Se prosjektgalleriet for et utvalg av våre referanseprosjekter.

Les mer

Image is not available
Ledige stillinger

Vi ønsker dyktige fagfolk med spisskompetanse, og som evner og lyster til å være med å videreutvikle KANtech som en uavhengig og pålitelig samarbeidspartner for våre kunder.

Les mer

Slider

KVALITETSYSTEM

KANtech AS leverer riktige tjenester til rett tid som tilfredsstiller kundens krav, behov og forventninger. Service, kvalitet og kvalitetsforbedring er en sentral del i videreutvikling av bedriften. Gjennom utvikling av kvalitetssystemet er alle medarbeidere bevisstgjort kvalitetstanken og de krav som ligger til grunn i den daglige driften av KANtech AS. Våre medarbeideres faglige dyktighet sikres gjennom etterutdanning, informasjon og engasjement.

LES MER

MEDARBEIDERE

Card image cap
Martin I. Algrøy Daglig leder

Utdannet ingeniør elkraft med bakgrunn fra elverk og jernbane, e-verksmontør og godkjenning som sakkyndig driftsleder.

Spesialfelter innen prosjektadministrasjon, tverrfaglig jernbaneteknikk, jordingsanlegg og måleteknikk.

Utdannet sivilingeniør elkraft med bakgrunn fra jernbane og som elektroinstallatør. Innehar montørsertifikat gr. L

Spesialfelter innen elektroteknikk, utredninger, elkraftfordelinger, høyspenningsanlegg og tverrfaglig jernbaneteknikk.

Utdannet ingeniør elkraft med bakgrunn fra forsvaret og jernbane. Elektroinstallatør gr. L, FG godkjenning for prosjektering av brannalarm- og inbruddsanlegg. Spesialfelter innen generell elektroteknikk, jernbanetekniske elektroanlegg (sporvekselvarme, togvarme, stasjonsanlegg), jordingsanlegg samt tverrfaglig jernbaneteknikk.

Card image cap
Line Johanne S. Pedersen

Utdannet sivilingeniør elektronikk med etterutdanning i prosjektledelse og jernbaneteknikk.

Erfaring fra prosjektering, prosjekt og byggeledelse innen kommunikasjonssystemer for luftfart, bygg og jernbaneteknikk.

Kari har en samfunnvitenskapelig og økonomisk utdannelse.

20 års erfaring som rådgiver i jernbanesektoren. Siden 2011 innleid som kvalitet- og RAMS-rådgiver i Jernbaneverket (Bane NOR). Kunnskap om kvalitetstyring, RAMS og søknadsprosess mot Statens jernbanetilsyn.

Card image cap
Thomas Rolf Brattheim

Innehar en BSc i samfunnsgeografi og en MSc innenfor fysisk planlegging. Videreutdanning innen prosjektledelse og jernbaneteknikk.

Erfaring fra jernbaneprosjekter i alle faser fra konsept til bygging. Thomas har jobbet både på rådgivningssiden og byggherre.

Per Erik er utdannet ingeniør elkraft. I tillegg er han sertifisert elektroinstallatør for elektriske lavspenningsanlegg og elektro og automasjonstekniker. Bred erfaring fra elektrobransjen både i felt og innen ledelse. Fra 2009 har han jobbet med fornyelse og bygging av elkraftanlegg på Oslo S, byggeledelse brannsikringstiltak i Oslotunnelen og utvendig signalanlegg.