KANTECH AS ER FRA 1.5.2024 REJLERS INFRASTRUCTURE

 

Med virkning fra 1, mai 2024 gjennomføres en virksomhetsoverdragelse av Kantech AS. Etter gjennomført virksomhetsoverdragelse vil Kantech as videreføres som Infrastruktur divisjonen i Rejlers AS. Nytt forretningsnavn er Rejlers AS org.nr 995500167.

Se mer på www.rejlers.no

 

 

 

TVERRFAGLIG KOMPETANSE

Vi tilbyr solid kompetanse innen jernbaneteknikk og vil spesielt fremheve vår tverrfaglige kompetanse innen fagområdet. Vi tilbyr også tjenester innen målekteknikk og feilsøking, både innenfor jernebanetekniske elektrofag og elektroanlegg forøvrig.

FAGOMRÅDER

Slide 1
Image is not available
Prosjekt-
og byggeledelse

KANtech AS tilbyr prosjekt- og byggeledelse som en del av tjenestespekteret. Prosjekt- og byggeledelsen er primært rettet mot jernbanetekniske fag som elkraft, signalanlegg og kontaktledning, men vi besitter også kompetanse innen over- og underbygning spor, samt erfaring fra bygg.

Image is not available
Jernbaneteknikk

Jernbaneteknikk er ett av KANtech AS' spesialområder. Tverrfaglig jernbaneteknikk er et satsningsområde og innbefatter fagfeltene lavspenning-, kontaktledning-, signal- og teleanlegg.

Image is not available
Måleteknikk
og feilsøking

KANtech AS utfører måletekniske oppdrag og feilsøking i ulike typer anlegg. Kjerneområdet ligger innenfor:
Verifisering av lav- og høyspenningsanlegg i forhold til offentlige lover og forskrifter, samt relevante normer i tillegg til feilsøking i komplekse tekniske anlegg og anlegg sammensatt av ulike fagfelter.

OM KANTECH

KANtech AS tilbyr kompetanse og bistand som en uavhengig tredjepart uten bindinger verken til prosjekterende eller utførende enheter. Vårt fokus er høy kompetanse på våre spesialområder: Prosjekt- og byggeledelse, jernbaneteknikk og måleteknikk og feilsøking. KANtech AS leverer riktige tjenester til rett tid som tilfredsstiller kundens krav, behov og forventninger.

VÅRE FOKUSOMRÅDER ER:

Kundetilfredshet • Tilgjengelighet, alltid • Riktig kompetanse • Fleksibilitet • Kreativitet og nytenkning

LES MER

NYTT & AKTUELT

Se alle

KVALITETSYSTEM

KANtech AS leverer riktige tjenester til rett tid som tilfredsstiller kundens krav, behov og forventninger. Service, kvalitet og kvalitetsforbedring er en sentral del i videreutvikling av bedriften. Gjennom utvikling av kvalitetssystemet er alle medarbeidere bevisstgjort kvalitetstanken og de krav som ligger til grunn i den daglige driften av KANtech AS. Våre medarbeideres faglige dyktighet sikres gjennom etterutdanning, informasjon og engasjement.

LES MER

MEDARBEIDERE

Morten er utdannet Sivilingeniør elkraft og har erfaring med prosjekt- og byggeledelse innen bygg og jernbane.

Spesialfelter innen elektroteknikk, elkraft, lavspenningsanlegg, tverrfaglig jernbaneteknikk og signalteknikk.
Innehar også erfaring med teknisk byggeledelse innen bygg med avanserte tekniske installasjoner.

Erfaring med prosjekt- og byggeledelse fra store statlige utbyggingsprosjekter innen bygg og jernbane.
Erfaring fra planlegging og gjennomføring av større totalbrudd spesielt på Drammen stasjon fra 2021 og til dags dato. Erfaring med kontraktstandarden NS 8405 og NS 3420 og prosjektverktøy som PIMS og Dalux.

Ådne er utdannet sivilingeniør elkraft ved NTNU med spesialisering innen elektrisk energiomforming og har erfaring med prosjektering innen flere jernbanetekniske fagfelt. Spesialfelter innen elkraft, lavspenning og tverrfaglig jernbaneteknikk. Har vært med på prosjektering og oppfølging av store tverrfaglige jernbaneprosjekt, primært lavspenning.

Utdannet M.SC./ Sivilingeniør i Konstruksjonsmekanikk (Universitetet i Oslo) og Maskiningeniør (Høgskolen i Oslo).Ali har totalt 26 års erfaring innenfor Konstruksjon, Olje & gass (8 år) og Jernbaneteknikk (18 år). FEA analyser (ABAQUS, ROBOT, STAAD-PRO), Industriell virksomhet, Stålkonstruksjoner, Kontroll av tekniske rapporter, Sluttkontroll av Olje-kon. på fabrikk.

Sandra er utdannet ingeniør maskin og har god erfaring med jernbane. Sandra har jobbet som RAMS- og kvalitetsrådgiver i bane NOR og har erfaring med Bane NORs arbeidsprosesser og rutiner. Hun har erfaring med utarbeidelse av RAM- og kvalitetsdokumentasjon i alle planfaser. Melding- og søknadsarbeid opp mot Statens Jernbanetilsyn og underlagsdokumentasjon tilhørende det. Gjennomføring av RAMS-analyser, verifikasjonsaktiviteter, vurdering av TSI-er og diverse kvalitetsarbeid.

Håkon  er sivilingeniør med mer enn ti års erfaring innen prosjektledelse, prosjekteringsledelse, entreprenøroppfølging, kontraktutarbeidelse, og kontraktsforhandlinger i samferdselsprosjekter. Bred jernbanetekniskkunnskap og erfaring med styringssystem, arbeidsmetodikk og prosjektmodellene hos Sporveien, Jernbaneverket og Avinor.

Lang fartstid med erfaring både fra NSB/Jernbaneverket og som entreprenør, praksis som banereparatør, lang erfaring innen anleggs- og prosjektledelse og jobbet mye med HMS- og kvalitetsledelse. Han har også vært sterkt engasjert i opplæring av nye banemontører. Har også erfaring som fører (UR23) og har fortsatt godkjenning som hovedsikkerhetsvakt.

Card image cap
Martin I. Algrøy Daglig leder

Utdannet ingeniør elkraft med bakgrunn fra elverk og jernbane. E-verksmontør og godkjenning som sakkyndig driftsleder.

Spesialfelter innen prosjektadministrasjon og ledelse, tverrfaglig jernbaneteknikk, jordingsanlegg og måleteknikk. Erfaring fra prosjekt – og byggeledelse.

Utdannet sivilingeniør elkraft med bakgrunn fra jernbane. Elektroinstallatør, innehar montørsertifikat gr. L

Spesialfelter innen elektroteknikk, utredninger, elkraftfordelinger, høyspenningsanlegg og tverrfaglig jernbaneteknikk. Erfaring fra prosjekt – og byggeledelse.

Utdannet ingeniør elkraft med bakgrunn fra forsvaret og jernbane. Elektroinstallatør gr. L, FG godkjenning for prosjektering av brannalarm/innbruddsanlegg.

Spesialfelter innen elektroteknikk, jernbanetekniske elektroanlegg (sporvekselvarme, togvarme, stasjonsanlegg), jordingsanlegg, samt tverrfaglig jernbaneteknikk.

Høgskoleingeniør innen elkraftteknikk og maskin. Har erfaring fra jernbaneentreprenør med bygging innenfor flere jernbanetekniske fagfelt.
Spesialfelter innen kontaktledning og tverrfaglig jernbaneteknikk.

Utdannet økonom og samfunnsviter, med bakgrunn fra kvalitetsstyring i bygg – og jernbanesektoren.

Spesialfelter innen kvalitetsstyring og gjennomføring av RAMS-prosessen. Erfaring fra sikkerhet i togframføring, gjennomføring av risiko- og RAMS analyser, samt søknadsprosess mot Statens jernbanetilsyn.

Utdannet ingeniør elkraft og sertifisert elektroinstallatør for elektriske lavspennings-anlegg, elektro og automasjonstekniker. Bakgrunn fra elektrobransjen både i felt og innen ledelse.

Spesialfelter innen oppfølging av kontrakt og byggeledelse. Erfaring fra jernbaneprosjekter i alle faser innen fornyelsesprosjekter, brannsikring og utvendig signalanlegg.