Fornyelse Etterstad – Lysaker

2010-2014
  • Prosjektledelse totalprosjekt
  • Delprosjekter fornyelse kontaktledning Oslo S, strømskinne Oslotunnelen, nytt Oslo koblingshus
  • Prosjekteringsledelse
  • Byggeledelse
  • Fremdriftsplanlegging
  • Kvalitetsstyring
  • RAMS-prosess
  • Melding til SJT
  • Ledelse av totalbrudd – Ansvar for planlegging og gjennomføring av produksjon og koblinger tverrfaglig Jernbaneteknikk.