Bilde av prosjekt
Utbygging Drammen – Kobbervikdalen (UDK)
2018 ->

Prosjektledelse • Prosjekteringsledelse • Byggeledelse

SE MER
Bilde av prosjekt
Brakerøya omlegging av godsspor
2020

Prosjektledelse • RAMS/kvalitet • Prosjekteringsledelse

SE MER
Bilde av prosjekt
Driftskonsept Follobanen
2019

Kartlegging av aksjonspunkter for drift og vedlikehold i forbindelse med Infrastrukturs overtagelse av Follobanen

SE MER
Bilde av prosjekt
Fornyelse Oslo – Ski
2018-2019

Prosjektledelse detaljplan • Byggeledelse • Byggeplan

SE MER
Bilde av prosjekt
Kontrollingeniører og oppfølging av arbeider
2019-2020

Kontrollingeniør • Oppfølging av arbeider

SE MER
Bilde av prosjekt
Skotterud stasjon
2018

Midlertidig veisikringsanlegg og reetablering av tekniske barrierer i sikringsanlegget.

SE MER
Bilde av prosjekt
Fornyelse Etterstad – Lysaker
2010-2014

Prosjektledelse totalprosjekt

SE MER
Bilde av prosjekt
Samprosjekt Oslo S
2016-2018

Prosjektadministrasjon og gjennomføring (oppdragsledelse) "Samprosjekt Oslo S"

SE MER
Bilde av prosjekt
KL AT Moi – Egersund
2018

Prosjektledelse • Byggeledelse • Framdriftsplanlegging

SE MER
Bilde av prosjekt
Oslo sporveier
2014

Prosjekt- og byggeledelse likeretterstasjoner og teknisk hus

SE MER