Fagområder

KANtech arbeider hovedsakelig innenfor prosjekt- og byggeledelse og prosjektering. Vi tilbyr en høyt kvalifisert kompetanse innen jernbaneteknikk og vil spesielt fremheve vår tverrfaglige kompetanse innen området. Vi tilbyr også tjenester innen måleteknikk og feilsøking både innenfor jernbanetekniske elektrofag og generelt i elektroanlegg forøvrig.