Om KANtech

KANtech AS tilbyr byggherrer og anleggseiere kompetanse og objektiv rådgivning som en uavhengig tredjepart uten bindinger verken til prosjekterende eller utførende enheter. Vi legger på denne måten opp til å kunne være din representant i dialog med prosjekterende eller utførende ledd. Vi har utført mange ulike oppdrag og innleieoppgaver innen våre fagfelt i variert omfang siden oppstarten i 2005.

KANtech AS tilbyr hele verdikjeden fra bygging til drift.

Vi innehar høy kompetanse på våre spesialområder:

Prosjekt- og byggeledelse
RAMS og kvalitet
Prosjekteringsledelse
Jernbaneteknikk
Måleteknikk og feilsøking

KANtech AS vektlegger følgende ovenfor våre oppdragsgivere:

Kundetilfredshet
Tilgjengelighet – alltid
Riktig kompetanse
Fleksibilitet
Kreativitet og nytenkning

KANtech AS vektlegger følgende ovenfor våre medarbeidere:

Interessante og varierte arbeidsoppgaver som gir faglig utvikling.
Videreutvikle et kreativt fagmiljø
Kompetanseutvikling
Ha en sosial profil
Frihet og ansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og arbeidsoppgaver

Kvalitetsystem

KANtech AS leverer riktige tjenester til rett tid som tilfredsstiller kundens krav, behov og forventninger. Service, kvalitet og kvalitetsforbedring er en sentral del i videreutvikling av bedriften. Gjennom utvikling av kvalitetssystemet er alle medarbeidere bevisstgjort kvalitetstanken og de krav som ligger til grunn i den daglige driften av KANtech AS. Våre medarbeideres faglige dyktighet sikres gjennom etterutdanning, informasjon og engasjement.

KVALITETSMÅL

Sikre faglig kvalitet
Sikre oppfyllelse av lover og forskrifter
Ivareta fokus på kundens behov og forventninger (kvalitetsnivå)
Antall reklamasjoner / klager = 0
Oppfyllelse av leveringstid = 100 %
Gi oversikt over firmaets tjenester og referanser/erfaringer
Gi mulighet for avviksregistrering og håndtering
Trivsel blant alle medarbeidere – Sykefravær < 2 %

KANtech er kvalifisert i TransQ innen følgende koder

5.2.1 Jernbanespesifikke sivilingeniørtjenester.
5.99.99 Andre jernbanespesifikke tjenester.
8.1.1 Ingeniørtjenester for bygg og anlegg.
8.1.2 Prosjektstyring.
8.1.5 Elektrotekniske- og telekommunikasjons ingeniørtjenester.
8.5.3 Installasjon og vedlikehold av kraft- og elektriske systemer.
8.12.1 Teknisk tegning inkl. CAD (DAK).
8.12.4 Kostnadsstyringsrelaterte konsulenttjenester.