Fornyelse Oslo – Ski

2018-2019
  • Prosjektledelse detaljplan
  • Byggeledelse
  • Byggeplan
  • Kvalitetsstyring
  • RAMS-prosess
  • Melding til SJT