Prosjekt storOslo

2004-2007
  • Byggeleder for tverrfaglige kontrakter for ombygging og tilrettelegging for utbygging av strekningen Lysaker – Sandvika. Innbefattet alle jernbanefag