Brakerøya omlegging av godsspor

2020

Omlegging av godsspor i forbindelse med nytt sykehus ved Drammen

  • Prosjektledelse
  • RAMS/kvalitet
  • Prosjekteringsledelse