Prosjekteringsingeniør elkraft

2006-2015

Prosjekteringsingeniør elkraft for Jernbaneverket Utbygging.
Prosjektering og oppfølging under bygging for Lysaker st, Lysaker-Sandvika, Høvik st, Drammen st, Ski st, Halden driftsbanegård, Alnabru containerterminal.

 • Hovedplaner
 • Detaljplaner
 • Byggeplaner
 • Tilbudsgrunnlag
 • Arbeidstegninger
 • Som bygget
 • Høyspenningsanlegg
 • El.installasjon
 • Aggregat og UPS anlegg
 • Nødlysanlegg
 • Brannalarmanlegg
 • Adgangskontroll
 • Innbruddsalarmanlegg
 • Belysningsanlegg
 • Jordingsanlegg
 • RTU/SRO
 • Sporvekselvarmeanlegg
 • Togvarmeanlegg