Samprosjekt Oslo S

2016-2018

Prosjektadministrasjon og gjennomføring (oppdragsledelse) «Samprosjekt Oslo S»

  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse
  • Kontrollingeniører
  • Prosjektstyring
  • Prosjekteringsleder
  • HMS/SHA
  • Kvalitetsstyring
  • RAMS-prosess
  • Melding og søknad til SJT
  • Andre støttefunksjoner