Strømmen Kollektivterminal

2006-2009

Etablering av nye plattformer, undergang, trapper, sporveksler, signal og kontaktledningsanlegg

  • Byggeledelse elkraft og jording
  • Prosjektledelse
  • Prosjektering sporvekselvarme