Prosjekt- og byggeledelse

Vi tilbyr prosjekt- og byggeledelse som en del av tjenestespekteret. Prosjekt- og byggeledelsen er primært rettet mot jernbanetekniske anlegg og ledelse av tverrfaglige jernbanetekniske prosjekter. Prosjektet gjennomføres med kvalitetsstyring i alle ledd. Vår kompetanse omfatter gjennomføring av RAMS-prosessen og saksbehandling i forbindelse med søknad til Statens jernbanetilsyn (SJT).

Vi legger vekt på

  • Systematisk oppfølging og gjennomføring
  • Åpen og tett dialog med oppdragsgiver og leverandører
  • Kontraktoppfølging
  • RAMS-prosess
  • Søknadsprosess mot SJT
  • Kvalitetstyring
  • Økonomistyring
  • Framdriftsstyring