Jernbaneteknikk

Jernbaneteknikk er ett av KANtech AS' spesialområder.

Tverrfaglig jernbaneteknikk er et satsningsområde og innbefatter fagfeltne lavspenningsanlegg, kontaktledningsanlegg, signalanlegg og teletekniske anlegg.
Kjerneområdet er elkraft.

Vi har hatt flere prosjekter innenfor jernbaneteknikk og under referanser finner man mer informasjon om noen av disse.