Jernbaneteknikk

Jernbaneteknikk er ett av KANtech AS’ spesialområder. Tverrfaglig jernbaneteknikk er et satsningsområde og innbefatter fagfeltene lavspenning-, kontaktledning-, signal- og teleanlegg. Kjerneområdet er elkraft.

Vi har hatt flere prosjekter innenfor jernbaneteknikk og i prosjektgalleriet kan du se eksempler på disse.