Måleteknikk og feilsøking

KANtech AS utfører måletekniske oppdrag og feilsøking i ulike typer anlegg.

Vi utfører verifisering av lav- og høyspenningsanlegg på bakgrunn av til offentlige lover og forskrifter, samt relevante normer og feilsøking i komplekse sammensatte tekniske anlegg. Feilsøkingen kombineres med datamodeller for enklere å kunne fastslå årsaken til unormale tilstander. En kan på den måten også avdekke kjeder av feil eller følgefeil.

I noen tilfeller tilbys feilsøking etter prinsippet «pay per success». Dette innebærer at, dersom ikke feilen avdekkes, belastes ikke kunden for kostnadene ved feilsøkingen.

Vi disponerer et antall måleinstrumenter av høy kvalitet for normal feilsøking.

Scopemeter med 2 kanaler
Multiinstrument med sann RMS
Tangamperemeter
Isolasjonstester
Strømslange

Ved behov for ytterligere instrumenter leies dette inn fra blant annet NEMKO.

Alle målinger og verifiseringsjobber dokumenteres slik at arbeidet kan etterprøves, og instrumenter spores.