Prosjekt-Nytt-KL-anlegg-med-AT-system-ved-Egersund-2014