Prosjekt-Nytt-KL-anlegg-med-AT-mellom-Egersund-og-Hellvik-mai-2014