KANtech AS er fra 1.5.2024 Rejlers Infrastructure

I januar 2021 overtok Rejlers AS 100% av aksjene i Kantech AS.

Med virkning fra 1, mai 2024 gjennomføres en virksomhetsoverdragelse av Kantech AS. Etter gjennomført virksomhetsoverdragelse vil Kantech as videreføres som Infrastruktur divisjonen i Rejlers AS. Nytt forretningsnavn er Rejlers AS org.nr 995500167.

Se mer på www.rejlers.no