Referanseprosjekter

KANtech AS har utført mange ulike oppdrag og innleieoppgaver innen våre fagfelt i variert omfang siden oppstarten i 2005. Under er et lite utvalg av disse.

Jernbaneteknikk

 • Beregning og verifirsering av jordingsanlegg i Lieråstunnelen
 • Beregning av kortslutningsytelser i Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg
 • 3. partskontroll tilbudsunderlag dobbeltspor Holm-Nykirke
 • 3. partskontroll tilbudsunderlag dobbeltspor Barkåker-Tønsberg
 • Prosjektering av ny hovedfordeling Grefsen stasjon
 • Kortslutningsberegninger av signalanlegg

Prosjekt- og byggeledelse

 • Prosjektadministrasjon og gjennomføring (oppdragsledelse) "Samprosjekt Oslo S"
  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse
  • Kontrollingeniører
  • Prosjektstyring
  • HMS/SHA
  • Andre støttefunksjoner
 • Prosjekt- og byggeledelse "Østerås teknisk hus" og "Ris likeretter" (Sporveien)
 • Prosjektleder Fornyelse Etterstad-Lysaker "Prosjekt Oslo"
 • Leder av totalbrudd Fornyelse Etterstad-Lysaker "Prosjekt Oslo"
 • Delprosjektleder kontaktledning Fornyelse Etterstad-Lysaker "Prosjekt Oslo"
 • Byggeleder kontaktledning Fornyelse Etterstad-Lysaker "Prosjekt Oslo"
 • Prosjekteringsingeniør elkraftanlegg Fornyelse Lysaker-Sandvika
 • Prosjekteringsingeniør elkraftanelgg Skien, Høvik og Drammen hensetting
 • Kontrollingeniør lavspent Ski stasjon
 • Kontrollingeniør jernbaneteknikk Halden driftsbanegård