MedarbeidereMartin I. Algrøy
Daglig leder

martin@kantech.no
Telefon: 991 52 180
CVUtdannet ingeniør elkraft med bakgrunn fra elverk og jernbane, e-verksmontør og godkjenning som sakkyndig driftsleder.


Spesialfelter innen prosjektadministrasjon, tverrfaglig jernbaneteknikk, jordingsanlegg og måleteknikk.

Magne Nordgård


magne@kantech.no
Telefon: 916 55 180
CV


Utdannet sivilingeniør elkraft med bakgrunn fra jernbane og som elektroinstallatør. Innehar montørsertifikat gr. L

Spesialfelter innen elektroteknikk, utredninger, elkraftfordelinger, høyspenningsanlegg og tverrfaglig jernbaneteknikk.
Guttorm Karlsen


guttorm@kantech.no
Telefon: 916 75 660
CV


Utdannet ingeniør elkraft med bakgrunn fra forsvaret og jernbane. Elektroinstallatør gr. L, FG godkjenning for prosjektering av brannalarm- og inbruddsanlegg.

Spesialfelter innen generell elektroteknikk, jernbanetekniske elektroanlegg (sporvekselvarme, togvarme, stasjonsanlegg), jordingsanlegg samt tverrfaglig jernbaneteknikk.

 Line Johanne S. Pedersen

line@kantech.no
Telefon: 957 67 632
CV

Utdannet sivilingeniør elektronikk med etterutdanning i prosjektledelse og jernbaneteknikk.

Erfaring fra prosjektering, prosjekt og byggeledelse innen kommunikasjonssystemer for luftfart, bygg og jernbaneteknikk.


 Thomas Rolf Brattheim

thomas@kantech.no
Telefon: 986 84 479
CV

Innehar en BSc i samfunnsgeografi og en MSc innenfor fysisk planlegging. Videreutdanning innen prosjektledelse og jernbaneteknikk.

Erfaring fra jernbaneprosjekter i alle faser fra konsept til bygging. Thomas har jobbet både på rådgivningssiden og byggherre.

 Kari Alvilde Huun


kari@kantech.no
Telefon: 905 41 209
CV

Kari har en samfunnvitenskapelig og økonomisk utdannelse.

20 års erfaring som konsulent fra hovedsakelig jernbanesektoren. De siste årene har har hun vært innleid som RAMS rådgiver i Jernbaneverket får hun begynte i rollen som RAMS- og kvalitetsrådgiver for Samprosjekt Oslo S.
Per Erik Langbråten
per.erik@kantech.no
Telefon: 976 775 91
CV
Per Erik er utdannet ingeniør elkraft. I tillegg er han sertifisert elektroinstallatør for elektriske lavspenningsanlegg og elektro og automasjonstekniker.

Bred erfaring fra elektrobransjen både i felt og innen ledelse. Fra 2009 har han jobbet med fornyelse og bygging av elkraftanlegg på Oslo S, byggeledelse brannsikringstiltak i Oslotunnelen og utvendig signalanlegg