Kvalitetsystem

KANtechAS leverer riktige tjenester til rett tid som tilfredsstiller kundens krav, behov og forventninger.


Service, kvalitet og kvalitetsforbedring er en sentral del i videreutvikling av bedriften. Gjennom utvikling av kvalitetssystemet er alle medarbeidere bevisstgjort kvalitetstanken og de krav som ligger til grunn i den daglige driften av KANtechAS. Våre medarbeideres faglige dyktighet sikres gjennom etterutdanning, informasjon og engasjement.


Kvalitetsmål:

 • Sikre faglig kvalitet
 • Sikre oppfyllelse av lover og forskrifter
 • Ivareta fokus på kundens behov og forventninger (kvalitetsnivå).
  - Antall reklamasjoner / klager = 0
  - Oppfyllelse av leveringstid = 100 %
 • Gi oversikt over firmaets tjenester og referanser/erfaringer
 • Gi mulighet for avviksregistrering og håndtering
 • Trivsel blant alle medarbeidere
  - Sykefravær < 2 %
 • Fakturering utføres senest 5 dager etter månedsslutt