Kjerneverdier

Vi tilbyr byggherrer og anleggseiere objektiv rådgivning, uten bindinger og interesser innenfor prosjektering eller bygging. Vi legger på denne måten opp til å kunne være din representant i dialog med prosjekterende eller utførende ledd.


KANtech AS' fokusområder er:

Ovenfor våre kunder:

  • Kundetilfredshet
  • Tilgjengelighet -. alltid
  • Riktig kompetanse
  • Fleksibilitet
  • Kreativitet og nytenkning

Ovenfor våre medarbeidere:

  • Interessante og varierte arbeidsoppgaver som gir faglig utvikling
  • Videreutvikle et kreativt fagmiljø
  • Fokus på kompetanseutvikling
  • Ha et sosialt "perspektiv"
  • Frihet og ansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og arbeidsoppgaver.

KANtechAS tilbyr hele verdikjeden fra bygging til drift.