Om KANtech

KANtech AS tilbyr kompetanse og bistand som en uavhengig tredjepart uten bindinger verken til prosjekterende eller utførende enheter. Vårt fokus er høy kompetanse på våre spesialområder:KANtech AS er kvalifisert i TransQ innen følgende koder
  • 5.2.1 Jernbanespesifikke sivilingeniørtjenester
  • 5.99.99 Andre jernbanespesifikke tjenester
  • 8.1.1 Ingeniørtjenester for bygg og anlegg
  • 8.1.2 Prosjektstyring
  • 8.1.5 Elektrotekniske- og telekommunikasjons ingeniørtjenester
  • 8.5.3 Installasjon og vedlikehold av kraft- og elektriske systemer
  • 8.12.1 Teknisk tegning inkl. CAD (DAK)
  • 8.12.4 Kostnadsstyringsrelaterte konsulenttjenester