Prosjekt- og byggeledelse

Firmaet tilbyr prosjekt- og byggeledelse som en del av tjenestespekteret. Prosjekt- og byggeledelsen er primært rettet mot tekniske anlegg innen for faget elektro.

Prosjekter gjennomføres etter byggherres systemer, eller ved bruk av generelle prinsipper for tids- og fremdriftsstyring.

Vi legger vekt på
  • Systematisk oppfølging og gjennomføring
  • Åpen og tett dialog med oppdragsgiver og leverandører
  • Kontraktoppfølging
  • Høy fokus på kvalitet i alle ledd
  • Økonomistyring
  • Tidsstyring