Måleteknikk og feilsøking

KANtech AS utfører måletekniske oppdrag og feilsøking i ulike typer anlegg.

Kjerneområdet ligger innenfor:
  • Verifisering av lav- og høyspenningsanlegg i forhold til offentlige lover og forskrfiter, samt relevante normer.
  • Feilsøking i komplekse tekniske anleggm og anlegg sammensatt av ulike fagfelter
Feilsøkingen i komplekse anlegg kombineres med datamodeller for enklere å kunne fastslå årsaken til unormale tilstander. En kan på den måten også avdekke kjeder av feil eller følgefeil.

I spesielle tilfeller tilbys feilsøking etter prinsippet "pay per success". Dette innebærer at kunden ikke belastes noen kostnader med feilsøkingen, dersom feilen ikke avdekkes.

Firmaet disponerer et antall måleinstrumenter av høy kvalitet for normal feilsøking.
  • Scopemeter med 2 kanaler
  • Multiinstrument med sann RMS
  • Tangamperemeter
  • Isolasjonstester
  • Strømslange

Ved behov for ytterligere instrumenter leies dette inn fra blant annet NEMKO.

Alle målinger og verifiseringsjobber dokumenteres slik at arbeidet kan etterprøves, og instrumenter spores.

For referanseprosjekter se CV.