Fagområder

KANtech as arbeider hovedsakelig innefor prosjekt- og byggeledelse og prosjektering. Vi tilbyr en høyt kvalifisert kompetanse innen jernbaneteknikk og vil spesielt fremheve vår tverrfaglige kompetanse innen området. Vi tilbyr også tjenester innen måleteknikk og feilsøking både innenfor jerbanetekniske elektrofag og generelt i elektroanlegg forøvrig.