- et uavhengig rådgiverfirma innen elektroteknikk, prosjekt-
og byggeledelse

KANtech AS tilbyr kompetanse og bistand som en uavhengig tredjepart uten bindinger verken til prosjekterende
eller utførende enheter. Vårt fokus er høy kompetanse på våre spesialområder.


Nyheter februar 2018

Vi ønsker Per Erik Langbråten velkommen som ansatt i KANtech AS fra 1. februar 2018. Per Erik har de siste årene jobbet som byggeleder for elkraftanlegg, brannsikringstiltak i Oslotunnelen og utvendig signalarbeider på Bane NORs infrastruktur på Oslo S.